INTERACTIE VOEDING

Waarom een behandeling met een nieuwe antistollingsagens?


Rekening houdend met uw specifiek geval heeft uw arts besloten dat één van de nieuwe geneesmiddelen geschikter is voor uw antistollingsbehandeling dan de VKA’s. In vergelijking met de VKA’s zijn de nieuwe orale antistollingsmiddelen minstens even efficiënt en veilig. Hun gebruik is daarentegen gemakkelijker omdat ze geen regelmatige controle van de coagulatie (INR) vereisen, net als de aanpassing van de medicatie.


Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van antistollingsmiddelen?


De nieuwe orale antistollingsmiddelen zijn krachtige en efficiënte moleculen. Hun gebruik rechtvaardigt het naleven van meerdere voorzorgsmaatregelen.


Hoe kan ik het risico op een bloeding verminderen?


De nieuwe antistollingsagentia, net als de oude, kunnen de oorzaak zijn van abnormale bloedingen die min of meer ernstig zijn – kneuzing op de huid, hematomen in de spieren, bloedingen van wonden of blessures en bloedingen bij een chirurgische ingreep, een trauma, een val of een gewelddadige sport. Het is aangeraden om aandachtig op de kleur van uw urine en stoelgang te letten. Een externe bloeding of het verschijnen van symptomen van een interne, niet-zichtbare bloeding moet u melden aan uw arts. Indien het voor u mogelijk is om uw arts binnen een termijn van 12 uur te raadplegen, mag u het nemen van uw medicatie uitstellen tot de consultatie. U kunt hemorragische gebeurtenissen of incidenten voorkomen door het risico op trauma en vallen te verminderen. Dit doet u door gevaarlijke sporten te vermijden en bepaalde veelgebruikte medicatie niet te nemen, zoals medicatie die acetylsalicylzuur bevat (aspirine) en ontstekingsremmers, tenzij ze voorgeschreven zijn door uw arts. Paracetamol mag wel ingenomen worden.


Welk dieet moet ik volgen?


De nieuwe orale antistollingsmiddelen vereisen geen specifiek dieet, wat niet het geval is bij VKA’s.


Zijn er interacties met andere medicatie?


Zelfs als het er maar weinig zijn, bepaalde medicatie kan de werking van uw antistollingsmedicatie veranderen, dat wil zeggen, de werking vergroten (risico op bloedingen) of verminderen (risico op trombose).


Neem geen andere medicatie in, zelfs niet deze die vrij verkrijgbaar zijn, zonder uw arts te raadplegen. Uw arts is hierover goed geïnformeerd en dit kan combinaties van medicatie die niet aangeraden zijn vermijden. U kunt ook uw apotheker raadplegen.


 

Hoe moet ik de medicatie innemen?


U moet de dosis die u voorgeschreven is respecteren. U mag uw behandeling niet stopzetten of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van uw arts. Een regelmatige en aandachtige opvolging van de behandeling is nodig om succes te garanderen. U mag niet vergeten uw medicatie regelmatig in te nemen op het ritme dat voorgeschreven is door uw arts. Let erop om uw medicatie altijd op hetzelfde tijdstip in te nemen (één of twee uur verschil is aanvaardbaar).


De te volgen stappen in geval van een vergeten dosis hangen af van de verstreken tijd sinds de voorziene inname en van de medicatie in kwestie:


Bij Pradaxa® (dabigatran) en Eliquis (apixaban) kan het vergeten tablet nog ingenomen worden indien u tot 6 uur voor de volgende dosis opmerkt dat u de vorige vergeten bent.

Bij Xarelto® (rivaroxaban) kan het vergeten tablet op de dag van de voorziene inname ingenomen worden tot 12 uur voor de volgende dosis.


Indien deze termijnen verstreken zijn, mag men nooit een dubbele dosis nemen om te compenseren voor de vergeten dosis.