MEDECIJNEN

Marc Righini, Lucia Mazzolai, Philippe de Moerloose


Welk antistollingsmiddel voor welke patiënt?


Rev Med Suisse 2013;9:299-300


Situaties waarin de vitamine K-antagonisten de eerste keus blijven:

•Patiënten die al behandeld worden met vitamine K-antagonisten en bij wie de antistolling stabiel en gemakkelijk te managen is.

•Patiënten met nierfalen

•Patiënten met een gastro-intestinale aandoening die een verhoogd risico op bloeding tonen

•Patiënten die hun behandeling niet goed naleven

•Patiënten die financiële beperkingen hebben

•Patiënten die drager zijn van kunstmatige hartkleppenSituaties die gunstig zijn voor de nieuwe antistollingsmiddelen:

•De introductie van een antistollingsbehandeling

•Patiënten waarbij de antistolling niet stabiel is bij behandeling met vitamine K-antagonisten

•De aanwezigheid van meerdere interacties met andere medicatie


Samengevat toont deze korte reflectie dat hoewel de nieuwe antistollingsmiddelen een enorme vooruitgang zijn, de vitamine K-antagonisten waarschijnlijk nog een mooie toekomst voor zich hebben.
Interferenties met andere medicatie en vitamine K-antagonisten

Klik hier om de PDF-versie te lezen:Dosisaanpassing van VKA’s

Klik hier om de PDF-versie te lezen: