BIOLOGISCHE OPVOLIGING & BOEKJE

U neemt de medicatie best ‘s avonds. Als u immers ‘s morgens uw bloed laat controleren kaneventueel dezelfde avond nog een aanpassing van de dosis gebeuren.


Verander nooit de toedieningswijze of de dosis van de medicatie zonder het akkoord van uw arts. Een slecht aangepaste therapie kan belangrijke problemen veroorzaken.


Waarom het bloed laten controleren?


Tijdens een behandeling met antistollingsmiddelen moet het bloed optimaal verdund worden, niet teveel, maar ook niet te weinig. Teveel antistolling kan immers aanleiding geven tot bloedingen, teweinig antistolling verhoogt de kans op bloedklontervorming. Hoe wordt het bloed gecontroleerd?


De test waarmee het bloed gecontroleerd wordt heet protrombinetijd of kortweg PT. De gemeten waarde wordt uitgedrukt in ‘INR'. Hoe hoger de INR-waarde, hoe trager het bloed stolt en vice versa.


In het begin moet men regelmatig uw INR controleren (1 tot 2 x per week) totdat men de juiste dosis gevonden heeft. Nadien blijven regelmatige controles noodzakelijk.


De resultaten en de medicatie dosis worden best in een dagboekje genoteerd. Hierin wordt ook vermeld wanneer de volgende controle dient verricht te worden. Hou steeds dit boekje bij u en toon het meteen aan elke arts die u raadpleegt.


Wat is de optimale dosis?


Uw arts zal u meedelen wat voor u de INR streefwaarde is, want deze verschilt afhankelijk van de reden tot antistolling. De streefwaarde bedraagt meestal tussen 2 en 3 (3,5)

De nodige hoeveelheid antistolling is individueel sterk verschillend en is geen maat voor de ernst van uw probleem.


Mogelijke oorzaken van ontregeling van uw behandeling


Andere medicatie

Telkens een arts u nieuwe medicatie wil voorschrijven moet u hem of haar ervan op de hoogte brengen dat u verdunners neemt.

In vele gevallen kan deze medicatie immers het effect versterken, waardoor het bloed te veel verdund zou kunnen worden. Ingeval van pijn is zeldzaam gebruik van medicatie op basis van paracetamol (bv. Panadol, Dafalgan, Perdolan MONO) toegestaan.

Langdurig gebruik kan wel het bloed extra ontstollen.

Voor anderepijnstillers moet u steeds uw arts raadplegen.


Heeft alcohol invloed op de werking van antistollingsmiddelen?

Bij normale hoeveelheden alcohol (1 tot 2 glazen wijn of bier per dag) is er geen effect op de antistolling.

Indien u echter een overmatige hoeveelheid drinkt of indien u een voorafbestaande leverziekte hebt kan alcohol het effect van bloedverdunners versterken.


Heeft mijn voeding invloed op de werking van antistollingsmiddelen?

Evenwichtige voeding heeft geen invloed.


Invloed van andere aandoeningen

Alle gezondheidsproblemen kunnen het effect van antistollingsmedicatie beïnvloeden en zo de INR ontregelen, in het bijzonder :


-  Alle aandoeningen die koorts veroorzaken

-  Aandoeningen van de lever zoals geelzucht

-  Aandoeningen van de maag en darmen zoals gastro-enteritis (diarree)

-  Nierziekten 

-  Aandoeningen van de schildklier


Zo u één van deze aandoeningen ontwikkelt, aarzel dan niet uw arts te raadplegen om sneller uw bloed te laten controleren.


Wat moet u doen als u op reis gaat?


Overleg met uw arts welke voorzorgsmaatregelen u dient te nemen en zorg ervoor dat u voldoende medicatie meeneemt. Neem ook steeds uw boekje met bloedresultaten mee.


Bij een korte reis kan u best het bloed voor uw vertrek en bij terugkomst laten controleren.


Bij een langere reis, zeker in landen met andere eetgewoontes, is het soms nodig uw bloed ter plaatse te laten controleren.


Hou er ook rekening mee dat als u diarree krijgt het bloed te sterk ontstold kan worden.

Informeer best voor uw vertrek over de mogelijkheden om ter plaatse uw bloed te laten controleren.


Wat te doen bij verwonding of snijwonde?


1. Oppervlakkige verwonding


Druk onmiddellijk de verwonding af met een kompres, zakdoek of eventueel met de handpalm zolang als nodig tot de bloeding stopt (meestal 10 tot 15 minuten).


Ontsmet vervolgens de wonde en leg een verband aan.


Indien de verwonding ernstig is, consulteer uw arts.


2. Diepe snijwonde of verwonding


Druk fors de verwonding af zonder los te laten en raadpleeg zo snel mogelijk een arts of ga naar

de spoedopname.


Vermeld steeds dat u antistollingsmedicatie neemt.


Wat gebeurt er als u de medicatie vergeet in te nemen?


Vergeet uw dagelijkse dosis niet.

De medicatie 3 tot 4 uur te laat innemen kan geen kwaad.

Indien u toch de dosis vergeten bent, noteer de datum en zeg het aan uw dokter bij de volgende test.


Als u meer dan 1 dosis mist, vraag advies aan uw artsWat gebeurt er als u de medicatie vergeet in te nemen?


Vergeet uw dagelijkse dosis niet.

De medicatie 3 tot 4 uur te laat innemen kan geen kwaad.

Indien u toch de dosis vergeten bent, noteer de datum en zeg het aan uw dokter bij de volgende test.

Als u meer dan 1 dosis mist, vraag advies aan uw arts.


Elke gegeven informatie op deze site is louter informatief, zonder allesomvattend te zijn. Onder geen beding kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onjuistheden.


Voor iedere specifieke toepassing, vragen of klachten raden wij aan steeds uw arts te raadplegen.


Auteurs


Dit boekje werd opgesteld en uirgegeven door de "Belgian Working Group on Oral Anticoagulation" onder auspiciën van de " Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis".


De volgende mensen werkten hieraan mee

Arnout Jef, KUL Gasthuisberg, Labo hemostase

Claes Nerée, KUL Huisartsencentrum

De Boeck Koen, AZ Middelheim, Dienst hematologie (coördinator)

Deneys Véronique, UCL St Luc, laboratoire d'hémostase

Devreese Katrien, AZ Middelheim, Labo hematologie

Hermans Cédric, UCL St Luc, Unité d'hémostase

Hunninck Kathleen, RUG UZ-Gent, Pediatrische hematologie

Jochmans Kristin, AZ-VUB, labo hematologie

Lust Antoon, OLV Ziekenhuis Aalst, Labo hematologie

Mermans Dirk, huisarts Antwerpen

Motte Serge, ULB Hôpital Erasme, Pathologie vasculaire

Van Der Planken Marc, UZ-Antwerpen, Labo hematologie

Vijgen Johan, Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt, Dienst Cardiologie

Wijns Walter, ULB-Hôpital Erasme, Laboratoire d'hémostase