INTERACTIE GENEESMIDDELEN

Mogelijke oorzaken van ontregeling van uw behandeling


1-Andere medicatie


Telkens een arts u nieuwe medicatie wil voorschrijven moet u hem of haar ervan op de hoogte brengen dat u verdunners neemt.


In vele gevallen kan deze medicatie immers het effect versterken, waardoor het bloed te veel verdund zou kunnen worden. Ingeval van pijn is zeldzaam gebruik van medicatie op basis van paracetamol (bv. Panadol, Dafalgan, Perdolan MONO) toegestaan.


Langdurig gebruik kan wel het bloed extra ontstollen.


Voor anderepijnstillers moet u steeds uw arts raadplegen.


2-Heeft alcohol invloed op de werking van antistollingsmiddelen?


Bij normale hoeveelheden alcohol (1 tot 2 glazen wijn of bier per dag) is er geen effect op de antistolling.


Indien u echter een overmatige hoeveelheid drinkt of indien u een voorafbestaande leverziekte hebt kan alcohol het effect van bloedverdunners versterken.


3-Heeft mijn voeding invloed op de werking van antistollingsmiddelen?


Evenwichtige voeding heeft geen invloed.


4-Invloed van andere aandoeningen.


Alle gezondheidsproblemen kunnen het effect van antistollingsmedicatie beïnvloeden en zo de INR ontregelen, in het bijzonder :


Alle aandoeningen die koorts veroorzaken

Aandoeningen van de lever zoals geelzucht

Aandoeningen van de maag en darmen zoals gastro-enteritis (diarree)

Nierziekten 

Aandoeningen van de schildklier


Zo u één van deze aandoeningen ontwikkelt, aarzel dan niet uw arts te raadplegen om sneller uw bloed te laten controleren.