PILLENDOOSJE

Pillendoosje


Een pillendoosje is gemakkelijk te vinden. Maar toch is het belangrijk om elk hulpmiddel te gebruiken om de goede inname van medicatie te verbeteren.


De patiënt heeft een continue ondersteuning nodig en de motivatie om de naleving van de behandeling vol te houden. Ook een herinnering van het moment van inname van medicatie is noodzakelijk.


Een contact met de patiënt kan een betere ondersteuning geven bij de inname van de medicatie. Volgende zaken kunnen nuttig zijn.


·        Een smart Phone applicatie


·        Een sms herinnering


·        Een element van herinnering (zoals een speciaal alarm)


Het niet naleven van inname van medicatie kan zorgen dat de ziektebeelden verergeren en kan je in een vicieuze cirkel terecht komen.


29 augustus 2011 Dr Walid Amara


Parijs, Frankrijk – het niet naleven van de behandeling blijft een probleem in de praktijk. Men interesseert zich steeds meer in deze problematiek. Bewijs hiervan is de opkomst van therapeutisch onderwijs programma’s.


“Onze doelstelling was om de prevalentie van gevallen van niet-naleving te beoordelen, voorspellende factoren van niet-naleving, het effect van niet naleven van de belangrijkste criteria en het effect cardiovasculaire evenementen op het naleven ervan” heeft Dr. Michael Boehm (Hamburg, Duitsland) tijdens zijn presentatie van een analyse post-hoc van de studie ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Rammipril Global Endpoint Trial) op het congres van de Europese Cardiologie verenigingWelk effect van het niet naleven van behandeling?Dr. Boehm heeft gezegd dat de studie ONETARGET ook gemaakt is met patiënten met een territoriale hartaandoening of diabetici type 2 met een combinatie van deze twee risicofactoren. De patiënten waren gerandomiseerde tussen telmisartan, ramipril of een combinatie van beiden. De studie heeft geen verschillen gevonden tussen de 3 groepen op de primaire criteria wat betreft overlijden door cardiovasculaire problemen, het IDM, CVA en hospitalisaties wat betreft cardiologische gebreken. (2)


Dr. Boehm heeft uitgelegd dat de doelstelling van deze analyse zijn “identificeren van de karakteristieke van patiënten die deze behandeling niet trouw navolgen, het effect van het navolgen op de prognose en het effect van cardiovasculaire gebeurtenissen.


Een niet navolgen was gedefinieerd als een volledige stopzetting van de medicatie, verduidelijkt Dr. Boehm.


Onze eerste constatering is dat ongeveer 20 % van de patiënten geen naleving van hun behandeling deden. Inderdaad, een teleurstelling van 4 629 patiënten die hun behandeling niet naleven tegen 20 991 die dit wel deden.


De studie heeft vervolgens geëvalueerd wat de voorspellende factoren waren van het niet naleven. De factoren waren ouderdom, het vrouwelijk geslacht, het zwarte ras, een zwakke fysieke activiteit, roken en geschiedenis van AVC/TIA, diabetes, of depressie.


Een niet naleven associeerde een verhoging van cardiovasculaire problemen.


Hoe moet de medicatie innemen?


Je moet de dosis respecteren die is voorgeschreven. Je mag niet stoppen of de behandeling aanpassen zonder voorafgaand akkoord van uw huisarts.

Het trouw navolgen van je behandeling is nodig om tot goede resultaten te bekomen. Je mag niet vergeten om je medicatie in te nemen op het tijdstip en dagen voorgeschreven door uw huisarts. Neem steeds je medicatie in op hetzelfde uur (een verschil van één of twee uren zijn nog aanvaardbaar).


Het vervolg in geval van vergetelheid van een dosis hang af van de tijd die er is verstreken tussen het uur van voorziene inname en het soort van medicatie.


Voor Pradaxa (dabigatran), mag de vergeten medicatie ingenomen worden tot 6 uur voor de volgende voorziene inname.