AANBEVELINGEN

Zijn er interacties met andere medicatie?


Zelfs als het er maar weinig zijn, bepaalde medicatie kan de werking van uw antistollingsmedicatie veranderen, dat wil zeggen, de werking vergroten (risico op bloedingen) of verminderen (risico op trombose).


Neem geen andere medicatie in, zelfs niet deze die vrij verkrijgbaar zijn, zonder uw arts te raadplegen. Uw arts is hierover goed geïnformeerd en dit kan combinaties van medicatie die niet aangeraden zijn vermijden. U kunt ook uw apotheker raadplegen.


Hoe moet ik de medicatie innemen?


U moet de dosis die u voorgeschreven is respecteren. U mag uw behandeling niet stopzetten of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van uw arts. Een regelmatige en aandachtige opvolging van de behandeling is nodig om succes te garanderen. U mag niet vergeten uw medicatie regelmatig in te nemen op het ritme dat voorgeschreven is door uw arts. Let erop om uw medicatie altijd op hetzelfde tijdstip in te nemen (één of twee uur verschil is aanvaardbaar).


De te volgen stappen in geval van een vergeten dosis hangen af van de verstreken tijd sinds de voorziene inname en van de medicatie in kwestie:Bij Pradaxa® (dabigatran) en Eliquis (apixaban) kan het vergeten tablet nog ingenomen worden indien u tot 6 uur voor de volgende dosis opmerkt dat u de vorige vergeten bent.

Bij Xarelto® (rivaroxaban) kan het vergeten tablet op de dag van de voorziene inname ingenomen worden tot 12 uur voor de volgende dosis.

 


Indien deze termijnen verstreken zijn, mag men nooit een dubbele dosis nemen om te compenseren voor de vergeten dosis.