INTERACTIE GENEESMIDDELEN

Zijn er interacties met andere medicatie?


Zelfs als het er maar weinig zijn, bepaalde medicatie kan de werking van uw antistollingsmedicatie veranderen, dat wil zeggen, de werking vergroten (risico op bloedingen) of verminderen (risico op trombose).


Neem geen andere medicatie in, zelfs niet deze die vrij verkrijgbaar zijn, zonder uw arts te raadplegen. Uw arts is hierover goed geïnformeerd en dit kan combinaties van medicatie die niet aangeraden zijn vermijden. U kunt ook uw apotheker raadplegen.Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van antistollingsmiddelen?


De nieuwe orale antistollingsmiddelen zijn krachtige en efficiënte moleculen. Hun gebruik rechtvaardigt het naleven van meerdere voorzorgsmaatregelen.


Hoe kan ik het risico op een bloeding verminderen?


De nieuwe antistollingsagentia, net als de oude, kunnen de oorzaak zijn van abnormale bloedingen die min of meer ernstig zijn – kneuzing op de huid, hematomen in de spieren, bloedingen van wonden of blessures en bloedingen bij een chirurgische ingreep, een trauma, een val of een gewelddadige sport. Het is aangeraden om aandachtig op de kleur van uw urine en stoelgang te letten. Een externe bloeding of het verschijnen van symptomen van een interne, niet-zichtbare bloeding moet u melden aan uw arts. Indien het voor u mogelijk is om uw arts binnen een termijn van 12 uur te raadplegen, mag u het nemen van uw medicatie uitstellen tot de consultatie. U kunt hemorragische gebeurtenissen of incidenten voorkomen door het risico op trauma en vallen te verminderen. Dit doet u door gevaarlijke sporten te vermijden en bepaalde veelgebruikte medicatie niet te nemen, zoals medicatie die acetylsalicylzuur bevat (aspirine) en ontstekingsremmers, tenzij ze voorgeschreven zijn door uw arts. Paracetamol mag wel ingenomen worden.