RAAD VOOR IDENTIFICATIE

De nieuwe antistollingsmiddelen:


Let erop dat u steeds uw patiëntenpas bij zich heeft.


Volg de instructies van uw arts gedurende heel uw behandeling nauwgezet op.


Neem de medicatie regelmatig, zoals het voorgeschreven is, en sla geen enkele dosis over.


De antistollingsmiddelen verhinderen bloedklontervorming door uw bloed vloeibaarder te maken. Dit kan echter het risico op bloedingen verhogen.


Omdat de nieuwe moleculen op het stollingssysteem van het bloed inwerken, is het merendeel van ongewenste effecten aan deze werking gelinkt.


De tekens en symptomen van een bloeding kunnen de volgende zijn: een blauwe plek op de huid, zwarte stoelgang, de aanwezigheid van bloed in de urine, een bloedneus, enz.


Raadpleeg onmiddellijk uw/een arts in geval van een bloeding die niet spontaan ophoudt. Bespreek met hem een eventuele onderbreking van uw behandeling.


Stop niet met de medicatie in te nemen zonder eerst uw arts te raadplegen. U loopt dan namelijk risico op een beroerte op andere complicaties ten gevolge van bloedklontervorming.


In geval van chirurgische of noodzakelijke invasieve ingrepen, kan u best de arts meedelen dat u dit antistollingsmiddel neemt.


Hoe kan ik het risico op een bloeding verminderen?


De nieuwe antistollingsagentia, net als de oude, kunnen de oorzaak zijn van abnormale bloedingen die min of meer ernstig zijn – kneuzing op de huid, hematomen in de spieren, bloedingen van wonden of blessures, en bloedingen bij een chirurgische ingreep, een trauma, een val of een gewelddadige sport.


Het is aangeraden om aandachtig op de kleur van uw urine en stoelgang te letten. Een externe bloeding of het verschijnen van symptomen van een interne, niet-zichtbare bloeding moet u melden aan uw arts.


Indien het voor u mogelijk is om uw arts binnen een termijn van 12 uur te raadplegen, mag u het nemen van uw medicatie uitstellen tot de consultatie.


U kunt hemorragische gebeurtenissen of incidenten voorkomen door het risico op trauma en vallen te verminderen. Dit doet u door gevaarlijke sporten te vermijden en bepaalde veelgebruikte medicatie niet te nemen, zoals medicatie die acetylsalicylzuur bevat (aspirine) en ontstekingsremmers, tenzij ze voorgeschreven zijn door uw arts. Paracetamol mag wel ingenomen worden.