VERENIGING

Patiënten die door hun gezondheidstoestand (mechanische hartklep, auriculaire fibrillatie, aangeboren afwijking, trombose...) levenslang een antistollingsbehandeling nodig hebben kunnen info en ondersteuning bij ons vinden.De VZW is opgericht op 22 januari 2005, de statuten zijn in het Belgische Staatsblad van 7 februari verschenen.In maart is de vereniging toegelaten tot de ISMAAP (Intenational Self-monitoring Association for oral Anicoagulated Patients). De ISMAAP hergoepeert alle ptiëntenverenigingen van de meeste Europese landen. Deze internationale vereniging is opgericht in GENEVE en is verbonden aan de ISMAA, een vereniging van internationale experten met als doel de levenskwaliteit van patiënten onder antistolling te verbeteren en ook de kwaliteit van de behandeling door zelfcontrole (www.ismaap.org)


De wetenschappelijke partners


De wetenschappelijke partners van de vereniging zijn :


B.S.T.H. (Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis)

Belgische Cardiologische Liga

Belgische Vereniging voor Cardiologie