Banniere
NEW, CLICK ON ==> Current landscape in Anticoagulation Management and long-term therapy with Vitamin K Antagonists (VKAs)

  Wie zijn we ?  

Een patiëntenvereniging waarvan de gezondheidstoestand een behandeling met antocoagulantia vereist

  • Antibloedplaatjestherapie : Aspirine®, Plavix®,...
  • AVK (Anti Vitamine K) behandeling : Sintrom®, Marcoumar®, Marevan®
  • DAOC (Direct Oral Anticoagulants) behandeling : Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®

Voorbeelden : Mechanische klepprothese, Atriumfibrilleren, Congenitale afwijking, Recidiverende trombose.

Onze waarden
Solidariteit ! Humanisme ! Eenvoud !

  Onze doelen  

  • Een permnente ondersteuning bieden aan patiënten tijdens de hele duur van hun behandeling.
  • Uitwisseling van standpunten, ervaringen, twijfels maar ook van overwinningen.
  • Patiënten leren om hun behandeling te respecteren.
  • Waarschuw voor nieuwe monitoring- en therapiemogelijkheden.
  • Gemoedsrust kijken en een levenskwaliteit hervinden.
  • Wees actief voor de terugbetaling van nieuwe moleculen en zelfmeting.
  • De paramedische sector informeren over de interferentie van de behandeling.

  Waarom een ​​patiëntenvereniging ?  

Een goede monitoring van antistollingstherapie wordt verbeterd als patiënten worden geïnformeerd over de risico's en voordelen van de behandeling.
De voorlichting van de patiënt is vaak onvoldoende bij patiënten die orale anticoagulantia gebruiken, wat resulteert in een onregelmatige inname van het geneesmiddel, mogelijk leidend tot een trombo-embolisch voorval.
Gebrek aan respect voor de behandeling is een groot probleem voor de clinicus.
Voorlichting over therapiedoelen en het belang van therapietrouw is een voortdurende uitdaging.